Bỏ qua nội dung chính
Câu Hỏi
Viết Blog
Đã hỏi 2 năm trước

Ai trả tiền cho tôi khi viết blog?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Sẽ chẳng có ai trả tiền cho bạn khi bạn viết blog và thậm chí bạn phải trả tiền cho người khác để hoàn thành một số giai đoạn trong quá trình tạo và viết blog.

Hầu hết các bạn mới khi bắt đầu đều không thể hiểu được việc này bởi vì bạn đã quen có NGƯỜI TRẢ TIỀN cho bạn khi làm việc ở công ty.

Bạn hãy chú ý, blog bạn thời gian đầu sẽ không có ai trả tiền cho bạn ngoài chính bạn. Blog của bạn cần phải thu hút các nhà tiếp thị, nhà quảng cáo hoặc chủ động yêu cầu quảng cáo từ Google Adsense thì bạn mới bắt đầu có người chi trả cho bạn theo phương thức chi trả GIÁN TIẾP.

Bạn sẽ không có deadline, không có sếp, không có cấp dưới, không phòng ban và...KHÔNG LƯƠNG.

Bạn phải tự hoạch định mọi kế hoạch cho blog như một dự án kinh doanh nhỏ của chính mình, đây là công việc mà Sếp giám đốc của bạn làm ở công ty.

Bạn phải tự làm tất cả mà không thể yên tâm giao cho bất cứ ai, nhiệm vụ này thường được thực hiện bởi cấp dưới của bạn.

Hãy quên cuộc sống văn phòng vì giờ đây bạn đang làm chủ chính blog của bạn, một đứa con tinh thần, một công ty của chính bạn.

Không ai trả lương hay trả tiền cho bạn đến khi công ty blog bạn đủ mạnh đủ để tạo lợi nhuận cho người khác và chính họ sẽ chia sẻ lại lợi nhuận đó cho bạn, khi đó bạn có thể gọi là được trả tiền.