Bỏ qua nội dung chính
Câu Hỏi
SEOViết Blog
Đã hỏi 2 năm trước

Anchor text là gì?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Anchor text là hyperlink bạn hay dùng trong Microsoft Word, là cách mà bạn nhúng một đường dẫn URL của một trang web nào đó, có thể là trang của bạn hoặc cũng có thể là trang web bên ngoài. Anchor text có hạng như dưới với ngôn ngữ HTML:

<a href="<URL>" rel="noopener" target="_blank">ANCHOR TEXT<a/> 

Anchor text có ảnh hưởng trực tiếp đến SEO, đặc biệt là backlink. Khi bạn guest post129 thì các backlink được nhúng vào Anchor text và các anchor text này phải có những một số từ khoá hay thương hiệu của bạn để backlink là có giá trị.

 Ví dụ:

  1. Backlink về CuongThach thì Anchor text nake link nên để là https://cuongthach.com129.
  2. Backlink tự nhiên theo lĩnh vực niche có thể là "blog tạo blog".

Không chỉ Backlink, khi bạn viết bài thì các link liên kết ngoài outbound link cũng sẽ cần anchor text để tránh bị Google phạt khi bạn dùng quá nhiều anchor text giống nhau vì vậy các affiliates link nên để nofollow, với cách này thì Google sẽ không phạt bạn vì spam link.

Cách đặt anchor text thì phải thật tự nhiên trong bài viết, không cố tình đặt anchor text theo đúng từ khoá mình muốn rank bởi vì Google sẽ có thể nhận ra và bạn hại SEO nhiều hơn là lợi.

Câu hỏi liên quan