Bỏ qua nội dung chính
Câu Hỏi
SEO
Đã hỏi 2 năm trước

Anh ơi làm thế nào để đưa bài viết từ Blogger lên Google +

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Google+ đã bị Google khai tử làm sao mình lên được? Anh đùa chút, anh biết ý em là đưa blog xây trên Blogger lên Google.

Nếu blog em đang dùng dựa trên tên miền phụ sub-domain như abc.blogspot.com215 thì em cứ vào Google Search Console136 để thêm site mới như thường. Google Search Console sẽ tự động xác thực website domain. Sau đó em chỉ việc nộp thêm sitemap.

Nếu blog em dùng tên miền riêng cho Blogger blog thì em cũng phải thêm vào Google Search Console tương tự ở trên, nhưng bước xác thực sẽ cần tới một số phương pháp xác thực như dùng Google Analytics, Google Tag Manager,...cách tốt nhất là em xác thực bằng TXT Record ở DNS của tên miền. Sau đó, cũng nộp sitemap.

Khi em đã xác thực tên miền và nộp sitemap trên Google Search Console thành công thì Google sẽ tự động "list" site em lên trang kết quả tìm kiếm. Nghĩa là site em đã online.

Lưu ý một điều, site mới thì cần thời gian 3-7 ngày để Google chỉ mục và thu thập các bài viết. Em không thể gấp, Google quyết định nhanh hay chậm.