Bỏ qua nội dung chính
Đã hỏi 2 năm trước

Các thành phần cần thiết của một blog khi tạo và thiết kế blog?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Blog cũng giống landing page, các thành phần (components) cho thiết kế blog đa phần cũng tương tự.

Tuy nhiên, có một số thành phần chuyên biệt khác mà chỉ có blog mới có.

Header

Đây là nơi bạn hiển thị Logo và thanh điều hướng.

Header có thể bao gồm một cụm với nhiều widget bên trong.

Mục tiêu của Header là nhận diện thương hiệu và điều hướng người xem hiệu quả nhất có thể.

Nội dung chính

Đây là nơi mà nội dung bài viết của bạn hiển thị.

Nếu ở trang chủ là tập hợp các bài viết đơn thì tại bài viết đơn chính là nội dung bài viết của bạn.

Khi người xem ghé vào blog của bạn thì phần này phải hiển thị tốt nhất có thể để người xem thấy được ngay giá trị của website bạn. Phần này là cốt lõi.

Sidebar

Đúng như tên gọi, sidebar chứa các thông tin phụ trợ cho phần nội dung chính của blog bạn.

Thông thường sẽ là là các banner quảng cáo, các bài viết khác...bất cứ gì bạn thích để thuyết phục người xem click vào.

Sidebar nên có cho mọi blog, đây là sự khác biệt giữa blog và landing page.

Sidebar thường chứa các nội dung động thay vì tĩnh như landing page.

Footer

Cũng tương tự như header, footer giúp điều hướng đến các trang khác cho website của bạn.

Footer còn có thêm tính năng CTA để người xem đăng ký email theo dõi.

Phần dưới cùng là footer bar, mọi blog đều có phần này để đẹp và cân đối thiết kế.

Footer bar thường chứa Copyright Widget và thông tin về blog rút gọn.