Bỏ qua nội dung chính
Câu Hỏi
WordPress
Đã hỏi tháng trước

Chào mọi người! Web site của mình đang chạy trên nền tảng word press web site của bạn mình cũng vậy . Số lượng pài post lên của mình ít hơn bạn mình ( cấu trúc data như nhau) nhưng dung lượng web mình nặng gấp đoi của bạn mình. Mọi người giúp mình với?

Bạn cần đăng ký thành viên (FREE 😉) để xem chi tiết nội dung.

Câu hỏi liên quan

Không có câu hỏi liên quan.