Bỏ qua nội dung chính
Đã hỏi 2 năm trước

Có nên dùng page builder để viết blog?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Trả lời nhanh đó là KHÔNG NÊN dùng page builder để viết blog. Tại sao?

Page builder thường hỗ trợ cả Blog module của WordPress nên rất nhiều bạn muốn dùng page builder để viết blog cho đẹp.

Tuy nhiên, page builder thường tạo ra rất nhiều CSS và HTML dư thừa vừa có thể làm giảm tốc độ tải trang, vừa dễ dàng gây treo trong lúc bạn chỉnh sửa vì chiếm nhiều bộ nhớ trình duyệt.

Một lý do khác, bạn sẽ phải lệ thuộc vào page builder nào đó và không dám đổi sang page builder khác vì sẽ làm hư các bài viết của bạn.

Page builder cập nhật cũng không hiếm lần gây lỗi, nếu nó xảy ra thì mọi bài viết bạn cũng lỗi theo.

Kể cả khi bạn chỉ dùng Page Builder cho việc tạo blog template thì cũng không nên trừ khi bạn dùng Oxygen Builder146.

Tốt nhất là dùng trình soạn thảo mặc định cho blog module sẽ an toàn nhất.