Bỏ qua nội dung chính
Câu Hỏi
Email Marketing
Đã hỏi 2 năm trước

Có nên dùng VPS làm hosting gửi email marketing?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Không nên dùng IP của VPS để gửi email marketing bởi vì cũng giống shared host, mọi VPS đều dùng "Recycle IP", nghĩa là IP được dùng đi dùng lại nhiều lần.

Bạn không thể đảm bảo được IP đó không bị "blacklist" hay có vấn đề từ những người sử dụng trước đó.

Kinh nghiệm thực tế là bạn nên dùng SMTP thay vì dùng chính VPS của bạn để gửi email sẽ giúp bạn gửi email đến inbox tốt nhất.

SMTP cũng dùng shared IP nhưng luôn được theo dõi tình trạng "sức khoẻ" IP thường xuyên nên tốt hơn VPS IP nhiều lần.

Nếu chịu chơi, bạn có thể dùng Dedicated SMTP là đỉnh nhất của các dịch vụ SMTP.