Bỏ qua nội dung chính
Câu Hỏi
Blogging
Đã hỏi 2 năm trước

Làm thế nào để Google AdSense phê duyệt blog của bạn?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Muốn Google AdSense phê duyệt blog WordPress của bạn thì blog của bạn phải thoả một số điệu kiện sau:

  1. Blog đã được tạo một thời gian, không phải là dạng mới hoàn toàn.
  2. Blog có đã có nội dung. Số lượng bài viết không quan trọng so với số từ toàn site. Nghĩa là nếu bạn viết 20 bài 2000 từ thì cũn sẽ được Google xem như 40 bài 1000 từ.
  3. Blog đã được index trên Google Search Console và có traffic.
  4. Blog có chèn Google Analytics.
  5. Blog có một số trang cơ bản như liên hệ, giới thiệu, chính sách riêng tư.

Nếu thoả các điều kiện trên thì blog bạn sẽ được duyệt dễ dàng.

Câu hỏi liên quan