Bỏ qua nội dung chính
Câu Hỏi
SEO
Đã hỏi 2 năm trước

Làm thế nào để xóa backlink xấu (spam) đến site của tôi?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Spam Backlinks là những link liên kết từ một số website có tính năng crawler tự động hoặc về site bạn bạn bị những SEOer có ý đồ xấu muốn hạ tín nhiệm hoặc thứ hạng của bạn để tăng thứ hạng của họ.

Google hiểu và cung cấp cho bạn một công cụ gọi là Disavow291 để từ chối các backlink này, giúp làm sạch backlink cho site bạn. Giúp bảo vệ site bạn.

Đăng nhập vào Google Disavow > Chọn site của bạn (Domain Property chưa được hỗ trợ) > Nhấn vào Download List để tải về file sitecuaban.txt

Mở file txt và thêm vào các domain đang có backlink không tốt tới site của bạn. Ví dụ:

# Từ chối toàn bộ domain liên quan (cách này tối ưu). Ví dụ:
domain:websitescrawl.com138
domain:whenregistered.com150
domain:sarahitech.com202

# Từ chối riêng lẻ từng URL. Ví dụ:
http://spam.example.com/stuff/comments.html138

Sau khi đã thêm xong, bạn sẽ bấm nút Replace ở Google Disavow và tải file txt bạn vừa chỉnh sửa lên.

Google sẽ tự động cập nhật cho bạn sau một khoảng thời gian (không biết bao lâu).

Một trong những công cụ phổ biến để tìm spam backlinks là ahref webmaster135 (miễn phí).

P/S: ahref Webmaster cũng có chức năng upload Disavow tự động cho Google.