Bỏ qua nội dung chính
Câu Hỏi
SEOTạo Blog
Đã hỏi 2 năm trước

Landing page có SEO được không?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Landing page hay post page hay bất cứ trang nào trên website của bạn có một địa chỉ URL đều có thể SEO được. Trừ khi bạn đang gán tag noindex cho trang cụ thể nào đó thì mới không SEO được.

Kể cả trang đăng nhập từ plugin tạo ra (không phải login.php) thì cũng tính là SEO được miễn là bạn cho phép Google index trang đó.

Landing Page có cấu trúc khác blog page một chút vì được thiết kế có bố cục đẹp hơn, các heading có thể không tuân theo thứ tự nhưng Google vẫn chỉ quan tâm đến nội dung của tramg đó và hình ảnh nếu có.

Bởi vì Google thu thập dữ liệu dựa trên HTML nên có thể phân biệt được đâu là body text, đâu là heading, đâu là cấu trúc của trang rõ ràng.

Để SEO landing page thì đương nhiên bạn phải tạo nội dung giống như một bài viết thông thường.