Bỏ qua nội dung chính
Câu Hỏi
Tạo Blog
Đã hỏi 2 năm trước

Tại sao nhà cung cấp host lại phân ra WordPress hosting, cloud hosting,...?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Về phía nhà cung cấp, có nhiều lợi ích để phân chia các loại hosting ra như vậy:

  1. Tiếp thị dễ hơn.: Nhà cung cấp dễ tiếp thị mục tiêu hơn và gợi sự tò mò hơn nếu chỉ để chung chung. Chuyển đổi sẽ cao hơn.
  2. Quản lý kỹ thuật.: Các hosting chuyên dụng sẽ được cài đặt khác và quản lý dễ hơn. Giảm thiểu khả năng lỗi và dễ hỗ trợ cho khách hàng hơn.
  3. Tăng uy tín thương hiệu.: Khi nhà cung cấp quảng bá sẽ dễ vào tiềm thức người dùng hơn. Mỗi khi nhắc đến WordPress thì người dùng sẽ nhớ đến thương hiệu họ tốt hơn. Ví dụ: nhắc đến nhà cung cấp shared hosting chuyên môn hoá WordPress thì thương hiệu Siteground luôn xuất hiện đầu tiên trong tâm thức người dùng.

Về phía khách hàng, khách sẽ dễ chọn lựa cho mình hosting phù hợp hơn. Còn sự khác nhau giữa các loại hosting như thế nào thì mỗi nhà cung cấp sẽ miêu tả chi tiết cho bạn tại website của họ.

Việc phân loại nói chung rất hữu ích thực tiễn chứ không phải mang tính đánh đố người dùng.