Bỏ qua nội dung chính
Đã hỏi 2 năm trước

Tôi có nên chèn thẻ h1 cho bài viết WordPress?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Thẻ tiêu đề lớn heading 1 (h1) thông thường cũng chính là tiêu đề bài viết trong WordPress bởi vì các theme WordPress được xem là chuẩn SEO đều tự động thêm vào.

Vấn đề là bạn có cần quan tâm đến heading 1?

Thật ra thực tế thẻ heading 1 không góp phần đến SEO onpage ngày nay bởi vì Google đã từng xác nhận rằng thẻ h1 KHÔNG QUAN TRỌNG.

Thuật toán Google đã đủ thông minh để biết được nội dung bài viết của bạn và bạn nên quan tâm thẻ heading 2 hơn là heading 1.

Bạn có thể không cần thẻ heading 1 hoặc được phép có nhiều hơn một thẻ heading 1 trong bài viết.

Bạn nên nhớ rằng, thẻ Title Meta trong SEO mới quan trọng, heading 1 chỉ đóng vai trò bố cục nội dung bài viết HỢP LÝ.

Các SEO audit ngày nay thường bắt bạn có thẻ h1, nhưng đó chỉ là tips. SEO cách tốt nhất là tự trang bị kiến thức hơn là tin vào các công cụ.