Bỏ qua nội dung chính
Câu Hỏi
Email Marketing
Đã hỏi 2 năm trước

Tôi có thể gửi email marketing ngay trong Amazon SES hay Mailgun?

Ở diễn đàn hỏi đáp CuongThach bạn có thể hỏi, trả lời và chia sẻ quan điểm của mình với cộng đồng!

Trả lời nhanh bạn là KHÔNG!

Amazon hay Mailgun chỉ đóng vai trò là email server với mục đích gửi email dùm bạn thông qua API hay SMTP và không thể kiểm soát hay tự kích hoạt gửi được.

Nếu bạn muốn gửi email marketing hay newsletter thì bạn phải dùng thêm một bên thứ ba để gửi.

WordPress có thể dùng để gửi được với các plugin như Mailpoet, Groundhogg,...các plugin này sẽ có các tính năng gửi email drip, soạn email, có email mẫu sẵn, quản lý liên hệ,...

Ngoài WordPress thì bạn có thể dùng như self-app như Mautic 3 hoặc Sendy. Một số CRM cũng sẽ cho phép bạn dùng. Mục đích để quản lý liên hệ và có thể soạn email được.

Những dịch vụ gửi email khác như Mailchimp, Sendinblue, Sendfox hay Moosend có sẵn SMTP của họ nên bạn không cần dùng Amazon SES hay Mailgun.

Hi vọng thông tin đầy đủ cho bạn!