Bỏ qua nội dung chính

Tạo Blog
Tạo Blog
0 Followers
18 Questions
0 Posts

Đăng ký thành viên (Free) và bạn có thể xem toàn bộ bài viết cũng như tự do đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Trang chủ WordPress luôn có 2 lựa chọn chính cho bạn là:

  1. Latest Posts (Bài viết mới nhất)
  2. Static Page (Trang Tĩnh)

Latest Posts

Khi bạn chọn Latest Post, nghĩa là trang chủ sẽ được thiết kế dựa vào... (Thêm)

CDN chưa chắc giúp website bạn nhanh hơn khi dùng ở ...Việt Nam

Đa số mọi người đều dùng nhà cung cấp hosting Việt Nam hoặc nước ngoài đặt server ở Singapore hoặc Japan.

Bởi hosting có GEO ở Việt... (Thêm)

Trả lời
Tạo Blog

Blogspot là một sản phẩm của Google và theo thông lệ các sản phẩm của Google sẽ miễn phí như Chrome, Android, Google Analytics, Google Search Console,...

Vì Google Blogspot có thể kiếm tiền gián tiếp từ việc cho bạn... (Thêm)

Trả lời
Tạo Blog

Zapier là một phần mềm online giúp bạn kết nối các phần mềm online khác lại với nhau một cách tự động, vô cùng tiện lợi.

Nếu xem Mailchimp là dịch vụ email marketing phổ biến nhất thì Zapier là... (Thêm)