Bỏ qua nội dung chính

Email Marketing
Email Marketing

Các câu hỏi liên quan đến việc gửi email, cấu hình dịch vụ email marketing, tự động hóa email và những thông tin liên quan.

Định nghĩa:
Loại câu hỏi
0 Followers
9 Questions
0 Posts

Đăng ký thành viên (Free) và bạn có thể xem toàn bộ bài viết cũng như tự do đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Trả lời
Email Marketing

ESP viết tắt từ Email Service Provider, là thuật ngữ chỉ các nhà cung cấp các dịch vụ email marketing.

Các ESP phổ biến tốt nhất ngày nay là:

  1. Mailchimp
  2. Moosend
  3. Sendfox
  4. Getresponse

Lúc trước ESP thường chỉ cung cấp... (Thêm)

Trả lời
Email Marketing

Không nên dùng IP của VPS để gửi email marketing bởi vì cũng giống shared host, mọi VPS đều dùng "Recycle IP", nghĩa là IP được dùng đi dùng lại nhiều lần.

Bạn không thể đảm bảo được IP đó... (Thêm)

Trả lời
Email Marketing

Trả lời nhanh bạn là KHÔNG!

Amazon hay Mailgun chỉ đóng vai trò là email server với mục đích gửi email dùm bạn thông qua API hay SMTP và không thể kiểm soát hay tự kích hoạt gửi được.

Nếu... (Thêm)

Trả lời
Email Marketing

Có 2 loại email mà tôi thấy đa số blogger đều dùng đó là

  1. Newsletter email. Đây là loại email được gửi đi nhằm mục đích thông báo cho fan theo dõi các bài viết mới xuất bản trong... (Thêm)