Cập nhật tính năng chat 1-1 cho mọi thành viên diễn đàn và admin. Giờ đây các thành viên diễn đàn có thể PM nhau khi muốn trao đổi riêng tư👍