Bỏ qua nội dung chính

WordPress
WordPress

Hướng dẫn, trả lời các câu hỏi liên quan đến WordPress từ những người đi trước giúp người mới học làm quen nhanh và làm chủ WordPress nhanh nhất.

Định nghĩa:
Loại câu hỏi
1 Follower
37 Questions
0 Posts

Đăng ký thành viên (Free) và bạn có thể xem toàn bộ bài viết cũng như tự do đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Trả lời
WordPress

WordPress đi với OpenLiteSpeed phải nói là cặp đôi song sát tốt nhất hiện nay. Các máy chủ shared host đều chuyển đổi từ Apache và Nginx sang OpenLiteSpeed bởi vì cả họ và người dùng đều hưởng lợi.

OpenLiteSpeed... (Thêm)

Trả lời
WordPress

Đầu tiên phải nói rằng WordPress là một nền tảng nocode. Bạn không cần biết code hay học code để sử dụng nền tảng này bởi vì các plugin và theme sẽ giúp bạn kiểm soát WordPress.

WordPress lại... (Thêm)

Trang chủ WordPress luôn có 2 lựa chọn chính cho bạn là:

  1. Latest Posts (Bài viết mới nhất)
  2. Static Page (Trang Tĩnh)

Latest Posts

Khi bạn chọn Latest Post, nghĩa là trang chủ sẽ được thiết kế dựa vào... (Thêm)