Bỏ qua nội dung chính

WordPress Plugins
WordPress Plugins
Định nghĩa:
Loại câu hỏi
0 Followers
2 Questions
0 Posts

Đăng ký thành viên (Free) và bạn có thể xem toàn bộ bài viết cũng như tự do đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Hiện nay bạn có thể thấy quá nhiều nơi bán plugin WordPress "lậu" không hợp lệ và được che đậy bởi license GPT,...để thuyết phục người mua.

Một số nơi còn cố gắng bán plugin "nguồn sạch" và kinh doanh... (Thêm)

Yoast SEO5 là tên gọi của một plugin WordPress nhưng vì Yoast SEO miễn phí và phổ biến nhất trong tất cả plugin chuyên SEO cho WordPress nên nhiều bạn nghĩ đó là một thuật ngữ riêng nào đó.

Yoast... (Thêm)