Bỏ qua nội dung chính

WordPress Plugins
WordPress Plugins
Định nghĩa:
Loại câu hỏi
0 Followers
4 Questions
0 Posts

Đăng ký thành viên (Free) và bạn có thể xem toàn bộ bài viết cũng như tự do đặt câu hỏi trên diễn đàn!

Hầu hết hiện nay người dùng WordPress lại ưa chuộng Web Server Open Lite Speed nên cache plugin mặc định sẽ dùng luôn LiteSpeed Cache405. Nó nhanh và tốt nhất.

Với người dùng VPS thì chuộng Nginx Web Server... (Thêm)

Giống như điểm số tốc độ, điểm số SEO của các plugin không quan trọng bằng nội dung bài viết của bạn.

Sau cùng thì người đọc mới chính là người quyết định bài viết của bạn SEO như thế... (Thêm)

Hiện nay bạn có thể thấy quá nhiều nơi bán plugin WordPress "lậu" không hợp lệ và được che đậy bởi license GPT,...để thuyết phục người mua.

Một số nơi còn cố gắng bán plugin "nguồn sạch" và kinh doanh... (Thêm)

Yoast SEO141 là tên gọi của một plugin WordPress nhưng vì Yoast SEO miễn phí và phổ biến nhất trong tất cả plugin chuyên SEO cho WordPress nên nhiều bạn nghĩ đó là một thuật ngữ riêng nào đó.

Yoast... (Thêm)